Stavebniny Garbiar | Tvrdošín, Námestovo, Trstená, Liesek, Habovka

na tutp stranka

Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r. o.

je dcérska spoločnosť najväčšieho svetového výrobcu tehliarskych výrobkov, akciovej spoločnosti Wienerberger Ziegelindustrie AG. V ponuke možno nájsť všetko, čo je potrebné na zostavenie hrubej stavby od základov až po strechu. Nosným sortimentom firmy je v súčasnosti systém tehliarskych prvkov s obchodným názvom Porotherm. Ide o tehly pre obvodové steny s vysokým tepelným odporom, tehly pre vnútorné nosné steny, deliace priečky, doplnkový sortiment, ku ktorému patria napríklad tehly umožňujúce murovanie rohov a ostení bez toho, aby sa jednotlivé kusy museli deliť. Dôležitými prvkami systému sú keramické preklady doplnené o preklad, ktorý má výšku tehly a prefabrikované stropy. Celý systém dopĺňajú malty a omietky Porotherm.

Cenník

Ipeľské tehelne, a.s.

hlavným predmetom činnosti je výroba a spracovanie kameniva a zemín, keramika, výroba pálených výrobkov, výroba stavebných dielcov, keramickej prefabrikácie a vybraných betonárskych výrobkov ako i doplnkových výrobkov z keramiky a tehliarskych surovín. V ponuke je kompletný stavebný systém, pre postavenie celej hrubej stavby z pálených stavebných materiálov. Modulový systém tvaroviek pre murovanie umožňuje vytvoriť ucelené konštrukcie stien pre obvody, vnútorné nosné a deliace steny.

Cenník

Pezinské tehelne a.s.

kompletný sortiment tehliarskych výrobkov: pálené murovacie materiály pre obvodové murivo TERMOBRIK, pálené murovacie materiály pre priečky, materiál pre ostatné murivo, keramické nosníky s priestorovou výstužou, keramické stropné vložky a keramické preklady. 

Cenník

Lícové tehly TERCA

Lícové tehly TERCA .

 

Žiaromat, a.s.

je tradičný výrobca žiaruvzdorných materiálov.

Katalóg

Biele tehly

Výrobca vápenno-pieskových bielych tehál.

Cenník

Napíšte nám:

v prípade záujmu o bližšie informácie nám môžete napísať, odpovieme Vám v čo najkratšom možnom čase.
* odpíšte overovací kód 5fs7:
© Copyright 2003-2008 GARBIAR | webstránky NEONUS
Webhosting firmhosting.eu