Stavebniny Garbiar | Tvrdošín, Námestovo, Trstená, Liesek, Habovka

Fasády/Omietky

Ako oživiť vzhľad starších pevných omietok a predĺžiť ich životnosť?
Ako renovovať nesúdržné, opadajúce a spráchnivelé omietky?
Ako renovovať plochy napadnuté mikroorganizmami?
Ako si poradiť s farebnosťou povrchovej úpravy?
Ako vytvoriť hladkú omietku na starej štrukturovanej omietke?
Ako vytvoriť roztieranú štruktúru?
Ako vytvoriť ryhovanú štruktúru omietky?
Ako vytvoriť rôznofarebné plochy na fasáde?

Ako oživiť vzhľad starších pevných omietok a predĺžiť ich životnosť?

Príprava podkladu

Pred samotnou aplikáciou je potrebné povrch očistiť tlakovou vodou a zbaviť ho všetkých nesúdržných častí. Mierne drobivé podklady je možné spevniť hĺbkovým spevňovačom omietok H707. Pokiaľ je drobivosť vyššieho stupňa alebo skúška tvrdosti nepreukázala dostatočnú pevnosť podkladu, poraďte sa prosím s realizačnou firmou alebo s našim technicko-obchodným zástupcom.

 

Penetrácia podkladu

Penetrácia podkladu sa prevedie vhodným typom podkladového náteru z dôvodu zjednotenia savosti podkladu.

 

Povrchová úprava

Vzhľad fasády sa oživí vhodným fasádnym náterom. Zvlášť u hrubých štruktúr pôvodných omietok je potrebné dávať pozor, aby náter dostatočne prekryl celú fasádu.

 

Príklady povrchu

K oživeniu povrchu je možné aplikovať podľa druhu podkladu rôzne povrchové úpravy. Pre staršie minerálne omietky ( brizolitovitého typu ) sa doporučuje náter Redis F, pre disperzné omietky fasádna farba N ,alebo Rudicolor. K oživeniu tenkovrstvých omietok spravidla stačí umytie tlakovou vodou s pridaním fasádneho čistiaceho prostriedku.

späť na zoznam

Ako renovovať nesúdržné, opadajúce a spráchnivelé omietky?

Príprava podkladu

Oklepaním je potrebné odstrániť duté a nesúdržné omietky.

 

Podkladný cementový špric+jadrová omietka

Chýbajuce miesta sa doplnia jadrovou omietkou a povrch sa zrovná do úrovne pôvodnej omietky.

 

 Nanesenie štukovej omietky

Do vody na zamiešanie štukovej omietky je vhodné pridať adhéznu emulziu H ( H706), ktorá sa mieša s čistou vodou v pomere 1:5 až 1:10. Jemná štuková omietka sa nanáša plastovým hladítkom na predtým navlhčený povrch.

 

 Úprava povrchu

Upravenie povrchu sa robí pomocou filcového hladítka. Následne sa podľa zvolenej povrchovej úpravy prevedie príslušná penetrácia napr. pod tenkovrstvé omietka ( silikátovú, Terraplast, silikónovú, Extra Clean) náterom VG700. Omietku je možné aplikovať až po zaschnutí štukovej omietky a podkladného penetračného náteru.

 

späť na zoznam

Ako renovovať plochy napadnuté mikroorganizmami?

Popis situácie

Riasy, pliesne a machy sa objavujú najčastejšie na málo slnečných miestach ( severné , západné a tienené steny ). Neskôr sa môžu rozšíriť aj na ostatné steny. V prvej fáze sa objavujú len lokálne. V pokročilej fáze sa objavujú na celej fasáde. Mikroorganizmom pri nedostatočnej starostlivosti sa neubránia ani novodobé materiály.

 

Ukážka nenasiakavého podkladu

Mikroorganizmi napadáju aj prakticky nenasiakavé plastové materiály.

 

Príprava a riešenie

Kefou prevedieme mechanické odstránenie vetších vrstiev machu. Následne nanesieme špeciálny odstránovač rias (G600).

 

Aplikácia odstraňovača rias

Odstraňovač rias aplikujeme náterom na hladké, jemne a stredbe hrubé zrnitosti povrchu a valčekom na jemné a stredné povrchy.


 

Striekanie odstraňovača náteru


Alebo striekaním na všetky typy plôch , najmä na hrubozrnné štruktúry.

 

Penetrácia podkladu

Následne podľa zvolenej povrchovej úpravy prevedeieme penetráciu podkladu.

 

Aplikácia povrchovej úpravy

Prevediemie aplikáciu povrchovej úpravy s prísadou protiplieňového prípravku.

 

späť na zoznam

Ako si poradiť s farebnosťou povrchovej úpravy?

Nová fasáda

Pri novej fasáde je potrebné farebné riešenie vyberať s nášho farebníka, avšak s prihliadnutím na technické možnosti. Treba brať do úvahy najmä farebné obmedzenia pri zatepľovaní budov ( súčiniteľ odrazivosti povrchovej úpravy ) a takisto fakt, že v silikátovej omietke niektoré farebné odtiene nie je možné vyrobiť.

 

Stará fasáda

Pred samotným obnovením farebnosti fasády je potrebné fasádu prezrieť , či je bez trhlín a hniezd ako aj si zadefinovať, či fasádu idem len pretrieť alebo chcem aplikovať novú povrchovú úpravu - tenkovrsvú omietku. V prípade pretretia sú k dispozícií fasádné nátery alebo štrukturované nátery, v prípade novej omietky je potrebná najprv kompletná príprava a kontrola povrchu a až potom následná aplikácia omietky.

späť na zoznam

Ako vytvoriť hladkú omietku na starej štrukturovanej omietke?

Príprava podkladu a nanesenie vyrovnávajúcej vrstvy - 1 varianta

Pred samotnou realizáciou je potrebné pôvodnu povrchovú úpravu preklepať a vyhľadať dúté miesta vo fasáde, ktoré treba odstrániť. Takisto je dôležité fasádu pred samotnou aplikáciou umyť pod tlakovou vodou. Následne je možné aplikovať jemnú prírodnú omietku ( R600), ktorú sme si predtým rozmiešali s vodou. V prípade potreby je možné do zámesovej vody pridať Emulziu H ( H706) pre zvýšenie prilnavosti. Jemná prírodná omietka sa nanáša plastovým hladítkom na predtým navlhčený povrch.

 

Úprava povrchu - 1 varianta

Upravenie povrchu sa prevedie filcovým hladítkom. Ako povrchová úprava je možné aplikovať fasádnu farbu N.

 

Príprava podkladu a nanesenie vyrovnávajúcej vrstvy - 2 varianta

K vyrovnaniu podkladu sa použije lepiaca stierka tevafix1. Nanáša sa nerezovým hladítkom.

 

Použitie výstužnej tkaniny

U podkladov s nepohyblývimi trhlinami sa prevedie druhá vrstva Tevafixu s vložením výstužnej sieťky.

 

Povrchová úprava

Ako povrchová úprava sa doporučuje štrukturovaný náter Rudicolor alebo tenkovrstvá omietka ( silikátová, Extra Clean alebo Terraplast ).

 

späť na zoznam

Ako vytvoriť roztieranú štruktúru?

Aplikácia podkladného náteru

Na pripravený podklad ( nedrobivý, pevný, rovný, vyzretý ) aplikujeme pod tenkovrstvú omietku podkladný náter VG 700 podľa farebnosti omietky (5 základných farebných odtieňov ). Podkladný náter slúži na zjednotenie savosti podkladu.

 


Natiahnutie omietky

Omietka sa nanáša po vyschnutí podkladného náteru nerezovým hladítkom v hrúbke danej 1,5 násobkom veľkosti zrna.

 

Roztieranie ( zrno na zrno)

Roztierana štruktúra ( štruktúra zrno na zrno) sa vytvára umelohmotným hladítkom - u tenkovrstvý omietok ihneď po nanesení u šlachtených omietok KPS po miernom zavednutí. Šlachtené omietky doporučujeme následne po vyschnutí pretreť elegačným náterom.

 

späť na zoznam

Ako vytvoriť ryhovanú štruktúru omietky?


Aplikácia podkladného náteru

Na pripravený podklad ( nedrobivý, pevný, rovný, vyzretý ) aplikujeme pod tenkovrstvú omietku podkladný náter VG 700 podľa farebnosti omietky (5 základných farebných odtieňov ). Podkladný náter slúži na zjednotenie savosti podkladu.

 

Natiahnutie omietky

Omietka sa nanáša po vyschnutí podkladného náteru nerezovým hladítkom v hrúbke danej veľkosti ryhovacieho zrna.

 

Ryhovanie

Ryhovaná štruktúra sa vytvára umelohmotným hladítkom - u tenkovrstvý omietok ihneď po nanesení u šlachtených omietok KPS po miernom zavednutí.

 

späť na zoznam

Ako vytvoriť rôznofarebné plochy na fasáde?

Príprava

Miesto zmeny farebného odteňa alebo štruktúry omietky alebo náteru sa v ploche zalepí páskou ( maliarskou).

 

Penetrácia

Vymedzená plocha pre prvý farebný odtieň sa napenetruje vhodným podkladným náterom podľa druhu povrchovej úpravy valčekom alebo maliarskou štetkou.

 

Aplikácia prvej povrchovej úpravy

Následne sa aplikuje na prvú plochu povrchová úprva - tenkovrstvá omietka alebo náter.Páska ( krepová - maliarska) sa odstráni okamžite po dokončení prvej plochy smerom od plochy na ktorú bola povrchová úprava aplikovaná ( tak aby bola zachovaná ostrá hrana ).

 

Príprava pre aplikáciu na druhú plochu

Po zatvrdnutí omietky ( vyschnutí náteru) z prvej plochy sa prelepí jej hrana páskou.

 

 

Aplikácia druhej plochy

Následne sa prevedie penetrácia vhodným podkladným náterom na druhej ploche a aplikácia druhej povrchovej úpravy.

 

Odstránenie pásky

Po ukončení tejto vrstvy sa páska okamžite odstráni.

 

Možnosti využitia pásky

Vďaka tzv. " ukončeniu do pásky" môžete vytvárať rôznofarebné plochy, prechody rôznych štruktúr omietok, pracovné škáry vprípade, že musíte z akýchkoľvek dôvodou prerušiť práce. rôznofarebné plochy náterov, šambrány ako aj prechody rôznych druhov materiálov ( napr tenkovrstvá omietka - marmolit ).

 

späť na zoznam

Napíšte nám:

v prípade záujmu o bližšie informácie nám môžete napísať, odpovieme Vám v čo najkratšom možnom čase.
* odpíšte overovací kód 5fs7:
© Copyright 2003-2008 GARBIAR | webstránky NEONUS
Webhosting firmhosting.eu