Navštívte jednu z našich predajní. Máte otázky? Zavolajte nám alebo napíšte email.
logo soas Slovenská obchodná asociácia stavebnín

13.03.2023 VIAC pre rodinu

Stavebniny Garbiar a V.I.A.C. otvárajú 7. ročník grantového programu VIAC pre rodinu.

Kedy? 30.04.2023
Kde? okresy Tvrdošín, Námestovo a Dolný Kubín

VIAC pre rodinu

Grantový program pre všetkých, ktorí chcú pomôcť rodinám ohrozených nepriaznivou životnou situáciou. Viacerí z nás poznajú vo svojom okolí rodinu, ktorá sa nepriazňou osudu ocitla v sociálnej či materiálnej núdzi. Môže to byť zapríčinené neočakávanou udalosťou,vážnou, život ohrozujúcou chorobou či nezvládnutím akejkoľvek formy závislosti.

Sú to rodiny, s ktorými sa stretávame denne v škole, v práci, na ulici... O svojich problémoch možno nehovoria nahlas, ale ich život je spojený s námahou, trápením a starosťami. Napriek tomu žijú, snažia sa a veria, že môže byť lepšie...

Preto firma GARBIAR Stavebniny s.r.o a V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže spoločne opäť otvorili grantový program, do ktorého sa môžete zapojiť aj vy! Firma GARBIAR Stavebniny s.r.o. už siedmy rok poskytla finančné prostriedky na podporu „našich rodín“, čiže rodín, z okresu Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo.

Grantový program “VIAC pre rodinu” chce aktuálne reagovať na potreby rodín v núdzi a pomáhať im prekonať situáciu, v ktorej sa ocitli. Pre tých, ktorí chcú pomáhať, je to príležitosť, využiť túto príležitosť na pomoc takejto rodine.

Spoločne môžeme vytvoriť priestor, kde sa dajú meniť slová na skutky.

Pre koho?

Pre rodiny v sociálnej a materiálnej núdzi, ktoré bývajú v okresoch Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín.


O grant môžu požiadať jednotlivci (nie organizácie) pre konkrétnu rodinu, ktorú poznajú vo svojom okolí a je v takejto situácii, alebo samotné rodiny pre seba (napríklad: mladý človek pre spolužiaka z takejto rodiny alebo pre celú jeho rodinu, kolega v práci pre rodinu svojho kolegu či sused pre suseda) .
Žiadať môžu iba osoby staršie ako 15 rokov (ak sú žiadatelia vo veku 15 – 18 rokov, zmluvu musí podpísať ich zákonný zástupca).

Na čo môžu byť použité poskytnuté peniaze?

Príspevok môže byť použitý na zabezpečenie toho najnevyhnutejšieho pre fungovanie domácnosti :
- materiál pre nevyhnutné opravy, úpravy a rekonštrukcie v domácnosti (napr. farba
na nevyhnutné vymaľovanie bytu, dlažba na nevyhnutnú rekonštrukciu kúpeľne,
nevyhnutná úprava detskej izby, dokúpenie nevyhnutného zariadenia pre
sfunkčnenie bývania a pod.)
- zabezpečenie paliva na kúrenie
- nákup nevyhnutných potrebných spotrebičov do domácnosti (napr. práčka,
chladnička, sporák, rúra na pečenie, kotol na kúrenie a pod.)
- podporu vzdelávania a rozvoj talentu pre dieťa alebo mladého človeka s rôznymi
poruchami (napr. porucha správania, úzkostná porucha, poruchy pozornosti,
špeciálne poruchy učenia, detský autizmus, zdravotné znevýhodnenie a iné.),
napríklad na zakúpenie pomôcok: balančná doska, hmatové pomôcky, terapeutické
hojdačky a pod.,

Maximálna výška podpory pre jednu rodinu je 400,- €. Príspevok môžete žiadať iba pre rodiny z okresov Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo.

Poskytnuté peniaze nesmú byť použité na splácanie nájmu, dlhov, úverov, nedoplatkov a pôžičiek!

Vďaka obetavému prístupu firmy GARBIAR Stavebniny s.r.o. sme za roky 2016 - 2022 podporili 150 rodín z okresov Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín, celkovou sumou 34 760,- €

Kde a ako treba posielať žiadosti?

Žiadať môžete iba vyplnením online žiadosti, ktorú nájdete
TU

Uzávierka podávania žiadostí je 30. 04. 2023 do 24.00 hod.

Chceme, aby príležitosť na pomoc dostalo čo najviac našich rodín, z tohto dôvodu rodiny, ktoré dostali príspevok z grantu “VIAC pre rodinu” v roku 2021 alebo 2022, sa do tohtoročnej výzvy zapojiť nemôžu.

Pri hodnotení budeme zohľadňovať, či je žiadosť opodstatnená, presvedčivá, realizovateľná a tiež osobnú angažovanosť, citlivosť a ľudský prístup samotného žiadateľa. Preto je dôležité pri vypisovaní žiadosti dôkladne a pravdivo opísať situáciu, v ktorej sa rodina nachádza, i opodstatnenosť nákladov potrebných na zlepšenie situácie v rodine.

Časový harmonogram:
Program otvárame 13. 03. 2023. Uzávierka prijímania žiadostí je 30. 04. 2023 o 24:00 hod. Do tohto termínu musia byť žiadosti predložené len v elektronickej podobe.

Všetky prijaté žiadosti posúdime a odborná komisia rozhodne, ktoré z nich podporíme. Vybraní žiadatelia budú informovaní telefonicky alebo mailom po 22.05.2023.

Poskytnuté finančné prostriedky je potrebné vyčerpať najneskôr do 31. 10. 2022.

Ak máte akékoľvek otázky, radi Vám na ne odpovedia na: sinaj@ozviac.sk, tel.: +421 949 254 742

Web:
https://www.ozviac.sk/event/viac-pre-rodinu-2023

FB VIAC
https://www.facebook.com/photo/?fbid=591228959714774&set=a.559155299588807

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím